Ervipar

Naučni naziv:
Aphidius ervi
Uobičajeni naziv:
Parazitska osa
Kategorija proizvoda:
Natural enemy
Play

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Ervipar?

Koristite Ervipar za biološku kontrolu, posebno prugaste krompirove vaši (Macrosiphum euphorbiae) i pegave krompirove vaši (Aulacorthum solani). Ervipar takođe parazitira na duvanovoj vaši (Myzus persicae var. nicotianae). Koristite Ervipar na prvi znak prisustva štetočina, čim primetite prve biljne vaši.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako Ervipar funkcioniše?

Odrasle ženke parazitskih osa parazitiraju na biljnoj vaši. Parazitirane biljne vaši se pretvaraju u kožaste mumije sive ili smeđe boje. Prvi odrasli paraziti izlaze kroz okrugli otvor na zadnjem delu mumije u proseku 2 nedelje nakon primene.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Informacije navedene u nastavku su samo indikativne. Prilagođeni savet može biti dat ako su dostupne informacije o lokalnim faktorima koje treba uzeti u obzir, kao što su usevi, klimatski uslovi i nivo zaraze. Za pravilan pristup, obratite se stručnjaku ili priznatom distributeru Koppert-ovih proizvoda.

Ervipar preventiva lagani tretman ozbiljan tretman
Dosage 0,25/m² 1/m² 2/m²
Interval (days) 7 7 7
Frequency 20 4-5 4-5
Remarks Common period aphid infestations; february to june - When infestations increase rapidly use twice a week.

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Upotreba Ervipara

  • Rasporedite materijal na mineralnu vunu ili u aplikatore (Dibox)
  • Materijal treba da ostane suv i da se ne pomera sa prvobitnog mesta primene bar nekoliko dana
  • Označite mesto primene proizvoda samolepljivom nalepnicom
Play

Optimalni uslovi za Ervipar

Ervipar nije aktivan na temperaturama iznad 30 °C

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Korisni organizmi za oprašivanje i biološku zaštitu imaju veoma kratak životni vek i zbog toga bi trebalo da se unesu u useve odmah nakon prijema. Odlaganje upotrebe može negativno da utiče na njihov kvalitet. U slučaju kada je potrebno skladištiti Ervipar, sledite uputstva ispod. Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u drugačijim uslovima.

  • Skladištenje po prijemu: 1-2 dana
  • Temperatura skladištenja: 8-10 °C
  • Na tamnom mestu

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?