Thripor-L

Naučni naziv:
Orius laevigatus
Uobičajeni naziv:
Predatorska buba
Kategorija proizvoda:
Prirodni neprijatelj
Upotreba za:
Upotreba za: Tripsi
  • Za kontrolu tripsa

  • Hrani se larvama i odraslim jedinkama.

Play
Play
  • Za kontrolu tripsa

  • Hrani se larvama i odraslim jedinkama.

Upotreba za

Upotreba za

Štetočine

Različite vrste tripsa.

Poljoprivredne kulture

Ne koristiti u slučaju paradajza.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Način dejstva

Odrasle jedinke i nimfe probijaju, tj. buše larve i odrasle jedinke tripsa i usnim aparatom isisavaju njihov sadržaj.

Vizuelni efekat

Orius laevigatus isisava sadržaj tela svog plena i ostavlja samo praznu ljušturu.

Play
Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Veličina pakovanja 500; 2000 odraslih jedinki i nimfi.
Prezentacija Bočica od 100 ml.
Nosač Vermikulit i ljuska heljde.
Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena

  • Blago protresite bočicu pre upotrebe
  • Rasporedite materijal na mineralnu vunu, lišće i/ili u aplikatore (Dibox)
  • Nanesite u grupama od najmanje 50 insekata, kako biste uspostavili populaciju i podstakli parenje
  • Vodite računa da se materijal na mestu primene ne dira nekoliko sati nakon primene
Play

Doziranje

Doziranje Thripor-L zavisi od klimatskih uslova, useva i gustine tripsa i uvek treba da se prilagođava konkretnoj situaciji. Započnite primenu čim se na usevu detektuju prve tripse. Količina primene se tipično kreće u domenu 0,5–10 po m² po oslobađanju. Oslobađanja treba da se ponove jednom ili dva puta. Posavetujte se sa Koppert savetnikom ili priznatim distributerom Koppert proizvoda i dobijte savet u vezi sa najboljom strategijom za vašu situaciju.

Uslovi okruženja

Optimalna temperatura za Thripor-L je iznad 20 °C (68 °F), a niže temperature znatno usporavaju razvoj Orius laevigatus. Efektivnost se smanjuje na temperaturama iznad 30 °C (86 °F).

Kombinovana primena

Treba da se kombinuje sa generalističkim predatorskim grinjama.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima
Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Vreme skladištenja po prijemu

Применити производ што је пре могуће након преузимања. Ако је потребно, производ се може чувати 1-2 дана.

Temperatura skladištenja

10–15 °C/50–59 °F.

Uslovi čuvanja

Na tamnom mestu, bočicu čuvati u horizontalnom položaju.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?