Spidex Vital

Naučni naziv:
Phytoseiulus persimilis
Uobičajeni naziv:
Predatorske grinje
Kategorija proizvoda:
Natural enemy
Play

Upotreba za

Upotreba za

Kada se koristi Spidex Vital?

Koristite Spidex za biološku kontrolu štetočina - kopridvinih grinja (Tetranychus urticae). Spidex Vital dobro funkcioniše kod svih stadijuma životnog ciklusa koprivnih grinja, ali najbolje na mlađim stadijumima. Koristite Spidex Vital preventivno i na prvi znak prisustva štetočina.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Kako Spidex Vital funkcioniše?

Phytoseiulus persimilis se hrani koprivnim grinjama u svim njihovim stadijumima razvoja, ali najviše voli jaja. Predatorske grinje probijaju jaja i konzumiraju njihov sadržaj. Odrasle jedinke Phytoseiulus persimilis napadaju i odrasle jedinke paučinara, ali one koje su u mlađim stadijumima razvoja hrane se samo plenom u mlađim stadijumima razvoja. Larve ne jedu. U usevima predatorske grine isključivo žive od koprivinih grinja (Tetranychus spp.).

Play

Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

  • Bočica od 100 ml sa čepom za doziranje, sadrži 2.000 jedinki u različitim fazama razvoja
  • Bočica od 500 ml, sadrži 10.000 jedinki u različitim fazama razvoja
  • Svaka bočica sadrži lutke i odrasle jedinke pomešane sa piljevinom

Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena Spidex Vital-a

  • Okrenite bočicu i blago je protresite pre upotrebe
  • Poprskajte materijal na lišće ili u Dibox aplikatore
  • Spidex može da se raspodeli mehanički pomoću (mini)Airbuga/Airobuga

Informacije navedene u nastavku su samo indikativne. Prilagođeni savet može biti dat ako su dostupne informacije o lokalnim faktorima koje treba uzeti u obzir, kao što su usevi, klimatski uslovi i nivo zaraze. Za pravilan pristup, obratite se stručnjaku ili priznatom distributeru Koppert-ovih proizvoda.

Spidex Vital preventiva lagani tretman ozbiljan tretman
Količina 2-4/m² 6-10/m² 20-50/m²
Interval (dani) 21 7 7
Učestalost - 2-3x 2-3x
Napomena - - Primenite samo u zaraženim područjima

Najbolji radni uslovi za Spidex Vital

Relativna vlažnost treba da bude iznad 75%, a temperatura iznad 20 °C/68 °F najmanje nekoliko časova dnevno. Phytoseiulus persimilis ne ulazi u dijapauzu.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima

Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Rukovanje

Korisni organizmi za biološku zaštitu imaju veoma kratak životni vek i zbog toga bi trebalo da se unesu u useve odmah nakon prijema. Odlaganje upotrebe može negativno da utiče na njihov kvalitet. U slučaju da je potrebno skladištiti Spidex, sledite uputstva u nastavku. Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u uslovima koji se razlikuju od preporučenih.

  • Skladištenje po prijemu: 1-2 dana
  • Temperatura skladištenja: 8-10°C/47-50°F
  • Na tamnom mestu (bočicu čuvati u horizontalnom položaju)

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Proverite lokalne zahteve za registraciju. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?