Spidex Vital

Naučni naziv:
Phytoseiulus persimilis
Uobičajeni naziv:
Predatorske grinje
Kategorija proizvoda:
Prirodni neprijatelj
Upotreba za:
Upotreba za: Paučinari
 • Samo za kontrolu paučinara

 • Posebno se preporučuje za potiskivanje visokih gustina

 • Uvedene grinje pretvaraju se iz belih u crvene nakon što se budu hranile paučinarima

Play
Play
 • Samo za kontrolu paučinara

 • Posebno se preporučuje za potiskivanje visokih gustina

 • Uvedene grinje pretvaraju se iz belih u crvene nakon što se budu hranile paučinarima

Upotreba za

Upotreba za

Štetočine

Koprivine grinje (Tetranychus urticae) i druge Tetranychus spp., osim Tetranychus evansi.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše

Način dejstva

Predatorske grinje probadaju svoj plen svojim delovima usta za sisanje i isisavaju sadržaj.

Play
Specifikacije proizvoda

Specifikacije proizvoda

Veličina pakovanja 2000; 10.000 predatorskih grinja.
Prezentacija Boca od 100 ml sa čepom za doziranje; boca od 500 ml.
Nosač Piljevina.
Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje

Primena

 • Okrenite bočicu i blago je protresite pre upotrebe
 • Pritisnite sredinu poklopca da bi se otvorio otvor za doziranje
 • Poprskajte materijal na lišće ili sipajte u Dibox aplikatore
 • Materijal treba da ostane na mestu primene najmanje nekoliko časova nakon primene
 • Takođe se može primeniti sa (Mini)-Air(o)bug
Play

Doziranje

Doziranje Spidex Vital zavisi od uslova, useva i gustine paučinara i uvek treba da se prilagođava konkretnoj situaciji. Započnite primenu čim se na usevu detektuju prve grinje štetočine. Količina primene se tipično kreće u domenu 2–50 po m² po oslobađanju. Oslobađanja treba da se ponove jednom ili dva puta u nedeljnim intervalima. Posavetujte se sa Koppert savetnikom ili priznatim distributerom Koppert proizvoda i dobijte savet u vezi sa najboljom strategijom za vašu situaciju.

Uslovi okruženja

Phytoseiulus persimilis je najefektivniji na temperaturama između 13 i 27 °C (55 i 81 °F) i nije efektivan iznad 30 °C/86 °F. Phytoseiulus persimilis je osetljiv na relativnu vlažnost ispod 70%.

Kombinovana primena

Može se kombinovati sa Neoseiulus californicusi Feltiella acarisuga.

Neželjena dejstva

Pesticidi mogu da imaju (in)direktan uticaj na biološka rešenja. Saznajte koji pesticidi imaju neželjena dejstva na ovaj proizvod.

Idi na bazu podataka o neželjenim dejstvima
Rukovanje proizvodom

Rukovanje proizvodom

Vreme skladištenja po prijemu

Применити производ што је пре могуће након преузимања. Ако је потребно, производ се може чувати 1-2 дана.

Temperatura skladištenja

8–10 °C/47–50 °F.

Uslovi čuvanja

Na tamnom mestu, bočicu čuvati u horizontalnom položaju.

Važe opšti uslovi kompanije Koppert (Koppert B.V. odn. povezanih društava). Koristite samo proizvode koji su dozvoljeni u vašoj zemlji i za vaš usev. Uvek poštujte lokalne propise. Koppert ne može snositi odgovornost za neovlašćeno korišćenje. Koppert nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže i/ili u uslovima drugačijim od preporučenih.

Potrebna vam je pomoć?