Spidex Vital

Spidex Vital Predatorske grinje Phytoseiulus persimilis

Upotreba Spidex Vital za:

Koprivine grinje. Pored Tetranychus urticae, P. persimilis se može koristiti za kontrolu drugih grinja paučinjara iz roda Tetranychus, poput T. pacificus i T. kanzawai, sa izuzetkom T. evansi. 

Pakovanje:
  • Bočica od 100 ml sa čepom za doziranje, sadrži 2.000 jedinki u različitim fazama razvoja
  • Bočica od 500 ml, sadrži 10.000 jedinki u različitim fazama razvoja
  • Svaka bočica sadrži lutke i odrasle jedinke pomešane sa piljevinom

Opšte informacije

Play video

Kada se koristi Spidex Vital?

Koristite Spidex za biološku kontrolu štetočina - kopridvinih grinja (Tetranychus urticae). Spidex Vital dobro funkcioniše kod svih stadijuma životnog ciklusa koprivnih grinja, ali najbolje na mlađim stadijumima. Koristite Spidex Vital preventivno i na prvi znak prisustva štetočina.

Kako Spidex Vital funkcioniše?

Phytoseiulus persimilis se hrani koprivnim grinjama u svim njihovim stadijumima razvoja, ali najviše voli jaja. Predatorske grinje probijaju jaja i konzumiraju njihov sadržaj. Odrasle jedinke Phytoseiulus persimilis napadaju i odrasle jedinke paučinara, ali one koje su u mlađim stadijumima razvoja hrane se samo plenom u mlađim stadijumima razvoja. Larve ne jedu. U usevima predatorske grine isključivo žive od koprivinih grinja (Tetranychus spp.).

Kako se koristi Spidex Vital

Play video

Primena Spidex Vital-a

  • Okrenite bočicu i blago je protresite pre upotrebe
  • Poprskajte materijal na lišće ili u Dibox aplikatore
  • Spidex može da se raspodeli mehanički pomoću (mini)Airbuga/Airobuga

Najbolji radni uslovi za Spidex Vital

Relativna vlažnost treba da bude iznad 75%, a temperatura iznad 20 °C/68 °F najmanje nekoliko časova dnevno. Phytoseiulus persimilis ne ulazi u dijapauzu.

Rukovanje

Korisni organizmi za biološku zaštitu imaju veoma kratak životni vek i zbog toga bi trebalo da se unesu u useve odmah nakon prijema. Odlaganje upotrebe može negativno da utiče na njihov kvalitet. U slučaju da je potrebno skladištiti Spidex, sledite uputstva u nastavku. Koppert B.V. nije odgovoran za gubitak kvaliteta ako se proizvod skladišti duže nego što je preporučeno i/ili u uslovima koji se razlikuju od preporučenih.

  • Skladištenje po prijemu: 1-2 dana
  • Temperatura skladištenja: 8-10°C/47-50°F
  • Na tamnom mestu (bočicu čuvati u horizontalnom položaju)

Doziranje

Informacije navedene u nastavku su samo indikativne. Prilagođeni savet može biti dat ako su dostupne informacije o lokalnim faktorima koje treba uzeti u obzir, kao što su usevi, klimatski uslovi i nivo zaraze. Za pravilan pristup, obratite se stručnjaku ili priznatom distributeru Koppert-ovih proizvoda.

Spidex Vital preventiva lagani tretman ozbiljan tretman
Količina 2-4/m² 6-10/m² 20-50/m²
Interval (dani) 21 7 7
Učestalost - 2-3x 2-3x
Napomena - - Primenite samo u zaraženim područjima
Play video

Stupite u kontakt sa stručnjakom

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Želite da saznate više o našoj kompaniji i proizvodima? Stupite u kontakt sa jednim od naših stručnjaka.
Naši proizvodi i rešenja su namenjeni profesionalnim uzgajivačima u hortikulturi.

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.
Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.

Prijavite se na naš bilten

Najnovije vesti i informacije stižu direktno u Vaše poštansko sanduče

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.
Vratite se na vrh stranice