Odricanje od odgovornosti

Opšte odredbe i uslovi prodaje

Ovi opšti uslovi se odnose na sve ugovore koje preduzeće Koppert zaključuje, sa izuzetkom ugovora o kupovini. Ovi opšti uslovi se takođe odnose na sve ponude preduzeća Koppert i poslove koje Koppert vrši. Ovi Opšti uslovi se takođe odnose na sve savete i usluge koje Koppert pruža. (čl. 2.1)

Opšte odredbe i uslovi prodaje

Opšti uslovi korišćenja ovog veb-sajta

 1. Opšti uslovi
  Koppert Vam omogućava pristup veb-sajtu www.koppert.com, na kojem objavljuje tekst, slike i druge materijale u informativne svrhe.

  Pristupanjem ovom veb-sajtu, pristajete na ove Opšte uslove. Ako se ne slažete sa ovim Opštim uslovima, molimo Vas da prestanete da posećujete ili koristite ovaj veb-sajt. Osim toga, potvrđujete da Koppert nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija, preporuka i/ili saveta koji postoje na ovom veb-sajtu.

  Informacije koje se nalaze na www.Koppert.com nisu obavezujuće i ne predstavljaju obavezujuću ponudu sa pravnog stanovišta za sklapanje ugovora.
 2. Odgovornost
  Iako je ovaj veb-sajt napravljen sa velikom pažnjom, Koppert ne daje nikakvu garanciju, eksplicitnu ili implicitnu, da su informacije (uključujući, ali ne ograničavajući se na, slike, opise proizvoda i savete) sa ovog veb-sajta, ili koje se odnose na njih, kompletne, ažurirane, tačne i pogodne za svrhe za koje korisnik veb-sajta želi da ih koristi.

  Dokle god je to dozvoljeno zakonom, Koppert (uključujući svoje filijale, predstavnike kompanije i zaposlene) ovim isključuje svaku odgovornost za:
  1. svaki gubitak bilo koje vrste, direktan ili indirektan, koji je prouzrokovan i/ili proizilazi iz korišćenja veb-sajta ili nekog drugog veb-sajta povezanog sa ovim veb-sajtom;
  2. gubitak hardvera i softvera, virusa i drugih problema i/ili gubitak vremena zbog korišćenja ovog veb-sajta.
  3. gubitak koji je prouzrokovan netačnim, nepotpunim ili zastarelim informacijama na veb-sajtu.
  Naš veb-sajt može da sadrži reference (na primer hiperlink, baner ili dugme) na druge veb-sajtove, koje se odnose na određeni aspekt ovog veb-sajta. To ne znači automatski da je Koppert povezan sa ovim drugim veb-sajtovima ili njihovim vlasnicima i samim tim nije odgovoran za ove veb-sajtove niti za informacije koje se na njima nalaze.

  Koppert zadržava ekskluzivno pravo da izmeni ili ukloni sadržaj u bilo kom trenutku bez obaveze davanja obaveštenja. Koppert ne može da se smatra odgovornim za bilo kakve posledice tih izmena.

  Ovaj veb-sajt sadrži reference za proizvode. Neki proizvodi nisu dostupni u svim zemljama. Svaka takva referenca ne podrazumeva da Koppert prodaje određeni proizvod u određenoj zemlji ili da to namerava.
 3. Intelektualna svojina
  Ako nije drugačije određeno, autorsko pravo i sva ostala prava intelektualne svojine, koja se odnose na celokupan sadržaj ovog veb-sajta, uključujući sve tekstualne sadržaje, slike, grafike, audio, video ili animirane datoteke, dizajn veb-sajta, izgled i prezentacija veb-sajta pripada isključivo kompaniji Koppert i njegovim pridruženim trećim stranama.

  Sadržaj ovog veb-sajta ne sme se kopirati, distribuirati ili koristiti u komercijalne svrhe, niti se bilo koji sadržaj sme kopirati na drugi veb-sajt, bez prethodnog pismenog odobrenja. Ovaj veb-sajt ne daje pravo na korišćenje intelektualne svojine kompanije Koppert ili trećih lica.

  Zabranjeno je umnožavanje ili objavljivanje celog ili dela ovog veb-sajta štampanjem, fotokopijom, mikrofilmom, digitalnom kopijom ili bilo kojim drugim sredstvom, bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Koppert.

  Možete da odštampate ili da preuzmete deo sa veb-sajta na vaš hard disk ili da ga prosledite drugim stranama pod uslovom da je isključivo u informativne svrhe. Ako imate dozvolu za objavljivanje slike, onda publikacija uvek mora da sadrži sledeći izvor: Copyright Koppert. Sva prava zadržana.
 4. Izjava o privatnosti
  Kada posetite naš veb-sajt, Vaši lični podaci i drugi podaci mogu da se čuvaju u vidu kolačića. Koppert zadržava pravo da skladišti i koristi te podatke u svojim statističkim podacima i na bilo kojem drugom nosiocu podataka. Korišćenje ličnih podataka regulisano je izjavom o privatnosti i izjavom o kolačićima kompanije Koppert. Preporučuje se da pažljivo pročitate ove dokumente pre nego što ostavite svoje lične podatke kompaniji Koppert.