Kontrolna lista oprašivanja paradajza

Kontrolna lista oprašivanja paradajza

Bumbari su idealni za oprašivanje useva paradajza. Kontrolna lista oprašivanja kompanije Koppert pokazuje kako se mogu postići najbolji rezultati oprašivanja.

Tokom oprašivanja, bumbar zagrize prašnike, pri čemu dobro protrese cvet. Ovo je poznato kao efekat brujanja. Otiscičeljusti bumbara na cvetu (tragovi ugriza) postaju smeđi u roku od jednog do četiri časa i omogućavaju proveru rada bumbara. Dovoljna je samo jedna poseta da svaki cvet zametne plod. Zametanje ploda počinje sa oprašivanjem cveta.

Cvet mora biti oprašen pre nego što se zatvori. U zavisnosti od uslova, cvet će ostati otvoren jedan do tri dana. Da biste proverili kvalitet oprašivanja, sakupite oko 20 zatvorenih cvetova sa različitih mesta. Svi zatvoreni cvetovi treba da imaju tragove ugriza. Zatvoreni cvetovi pružaju preciznu sliku situacije. Cvetovi koji su otvoreni duže od jednog dana imajutragove od jedan do pet ugriza

Proveravajte rad bumbara bar jednom svakog drugog dana. Uvedite novu košnicu bumbara onda kada se broj ugriza smanji na samo jedan ili dva po cvetu.

Polen se najbolje oslobađa pri relativnoj vlažnosti (RV) između 50% i 80%. Ako je relativna vlažnost veća od 80%-85%, polen se neće osloboditi i bumbari će postati neaktivni. Ako je RV ispod 50%, kapacitet klijavosti polena se smanjuje, što može da dovede do problema u plodonošenju. Bumbari će i dalje sakupljati polen i ostavljati tragove ugriza, ali neće biti plodova.

Bumbari su aktivni na temperaturi između 8 i 32 °C. Njihov optimalni nivo aktivnosti je na temperaturi između 8 i 28 °C. Njihov nivo aktivnosti postepeno opada između 28 i 32°C. Bumbari prestaju da lete na višim temperaturama. Tada bumbari ostaju u košnici da bi je rashladili, dok temperatura ponovo ne padne ispod 32 °C.

Zdravi usevi i prisustvo dovoljnog broja zdravih cvetova čine osnovu za dobro oprašivanje. Različiti faktori mogu da poremete zdravlje biljke i na taj način smanje broj zdravih cvetova. Potencijalni rizici uključuju nestašicu vode, neuravnoteženu ishranu, uticaj virusa, biljnih bolesti, zaraze štetočina, nedovoljan ili ekstreman rast, ekstremne klimatske uslove i uticaj hemikalija na biljke ili cveće.

Bumbari održavaju konstantnu temperaturu u košnici. Bumbari i košnica mogu bitioštećeni ako su duže vreme izloženi visokim temperaturama. Zbog toga bi trebalo košnicu pozicionirati na najhladnijem mestu ili barem u hladu, posebno u najtoplijem delu dana. Uverite se da košnica dobija barem nešto sunčeve svetlosti tokom mračnog zimskog perioda. Hlad se može obezbediti gajbom ili stavljanjem košnice u senku useva. Tokom perioda kada su temperature ekstremno visoke, potrebne su dodatne mere, kao što je aktivno hlađenje.

  • Postavite košnicu tako da bude lako vidljiva i bumbarima i ljudima
  • Uverite se da je košnica postavljena horizontalno
  • Zaštitite košnicu od kondenzacije i kiše

Ne mogu sva hemijska sredstva da se kombinuju sa bumbarima. Pogledajte listu neželjenih dejstava u odštampanoj verziji ili preko interneta ili se posavetujte sa stručnjakom.

Poželjno je da se više od tri košnice ne postavljaju zajedno. Osigurajte da se otvori košnica nalaze u različitim smerovima, ali ne ka usevu.