Koppert fondacija

Koppert fondacija

Koppert je osnovao Koppert fondaciju na svoju 50. godišnjicu 2017. godine. Cilj ove fondacije je da doprinese održivim rešenjima za hortikulturu i poljoprivredu, kao i poboljšanju zdravlja i dostupnosti hrane i ishrane za one kojima je najpotrebnije.

Cilj

Koppert fondacija se fokusira na tri domena:

  • podrška projektima za mala poljoprivredna gazdinstva
  • obezbeđivanje obrazovanja o divnom partnerstvu sa prirodom u integrisanom upravljanju usevima
  • podrška lokalnim zaposlenima kompanije Koppert u njihovim ličnim projektima društvene odgovornosti

Prijava

Više informacija na engleskom i holandskom možete pronaći na adresi www.koppertfoundation.org. Potrebna vam je pomoć u vezi sa objašnjenjem i/ili prijavom? Obratite se lokalnom predstavniku kompanije Koppert.

Potrebna vam je pomoć?