Spidex Vital: Vaš najvažniji partner u suzbijanju paučinara

Spidex Vital: Vaš najvažniji partner u suzbijanju paučinara

Još bolja sposobnost suzbijanja paučinara!

Preduzeće Koppert je počelo da koristi Spidex (Phytoseiulus persimilis) pre više od 50 godina. Od prvog dana, ova predatorska grinja čini temelj naše borbe na suzbijanju paučinara. Vremenom je Spidex postao jedan od najvažnijih proizvoda kojeg koriste naši uzgajivači. Kao rezultat dugogodišnjeg istraživanja i prilagođavanja proizvoda, danas imamo potpuno novu formulu za Spidex – koja još uspešnije doprinosi suzbijanju paučinara: Spidex Vital

Spidex Vital: Your Vital partner in spider mite control

Play

Rođene za borbu

Spidex Vital predatorske grinje rođene su za borbu protiv paučinara. Omogućavaju najbolje suzbijanje štetočina na posebno ugroženim tačkama; kultura brže raste, ima povećanu sposobnost polaganja jaja i obezbeđuje dokaz o uništenju štetočina. Kada predatorska grinja pojede nekoliko paučinara, njena boja će se postepeno menjati dok ne poprimi karakterističnu crveno-narandžastu boju.

Poboljšana kontrola ugroženih tačaka
Poboljšana sposobnost polaganja jaja
Dokaz o uništenju štetočina
Phytoseiulus persimilis
Phytoseiulus persimilis

Poboljšana kontrola ugroženih tačaka

Poboljšana formula obezbeđuje energičan početak dejstva naših predatorskih grinja i njihovu unapređenu sposobnost kretanja. Sastav kultura unutar bočice u kojoj je Spidex Vital je raznovrsniji, tako da će nakon primene na ugroženom mestu, nimfe koje se razvijaju pratiti odrasle jedinke, a u prisustvu odgovarajućeg izvora hrane takođe će početi da se izležu i jaja Spidex-a koja se nalaze u formuli. Kombinacija tih činilaca pružiće poboljšanu moć suzbijanja štetočina na posebno ugroženim mestima u vašim usevima.

Poboljšana sposobnost polaganja jaja

Kako Spidex Vital ima neprekidan pristup hrani tokom čitavog logističkog procesa, ženke iz sredstva Spidex Vital već će raspolagati sa dovoljno energije za stvaranje jaja. Zbog toga će moći da počnu da ih polažu odmah nakon primene sredstva, pošto im neće biti potrebno da dobijaju energiju od paučinara, na usevima, kako bi mogle da stvaraju jaja. Takav mehanizam će uvećati njihovu populaciju na usevima.

Dokaz o uništenju štetočina

Nakon što pojede svoj plen, Phytoseiulus persimilis će poprimiti crvenu boju. Kada predatorska grinja pojede nekoliko paučinara, njena boja će se postepeno menjati dok ne poprimi karakterističnu crveno-narandžastu boju. Taj proces traje 1-2 dana. Jasan dokaz o uništenju štetočina biće to što ćete primetiti crvene Spidex Vital grinje, umesto belih koje ste ispustili na useve.

Najčešća pitanja

Ovde možete da pronađete sve što je potrebno da znate o sredstvu Spidex Vital Na ovoj stranici ćete pronaći navedena opšta pitanja o sredstvu Spidex Vital, njegovoj primeni, formuli i pakovanju, rukovanju, skladištenju i regulatornim pitanjima u vezi s njim, kao i odgovore na ta pitanja.

Više informacija o sredstvu Spidex Vital

Prijavite se na naš bilten

Препоручено за вас

Potrebna vam je pomoć?