Tripol

Opšte informacije

Play video

Kada se koristi Tripol?

Tripol košnice za oprašivanje (koje sadrže tri kolonije bumbara) su posebno razvijene za useve na otvorenom polju. Tripol je otporan na loše vremenske prilike, a odlična izolacija i ventilacija omogućavaju bumbarima još bolji učinak.

Svaka kolonija je opremljena Beehome uređajem, koji drži bumbare u košnici od njihovog povratka sve dok se letački otvor ne otvori ponovo. Kada se košnica zatvori, mogu se preduzeti sve potrebne mere zaštite u usevu ili košnica može da se pomeri na novu lokaciju radi oprašivanja drugog useva. Tripol može da se unese u usev pre cvetanja useva i garantuje period oprašivanja od najmanje četiri nedelje.

Kako Tripol funkcioniše?

Nakon što ih oslobodite, radilice počinju sa oprašivanjem useva. Njima pomažu radilice rođene u periodu nakon prijema košnice.

Kako se koristi Tripol

Primena Tripola

Kolonije Tripola mogu da se unesu u usev 4 do 7 dana pre cvetanja. Ovo nema nikakav negativan uticaj na kolonije ili na njihov kapacitet oprašivanja.

 • Postavite Tripol košnice ravnomerno na polje. Najbolje je postaviti ih na horizontalnu platformu iznad samog tla.
 • Sačekajte barem pola sata nakon postavljanja košnica pre otvaranja letačkih otvora. To omogućava da se kolonije bumbara smire.
 • Zaštitite košnice od direktne sunčeve svetlosti i kiše i pritisnite ih, npr. kamenom, da ne bi odletele.
 • Napravite otvore za ventilaciju na vrhu košnice tokom toplog vremena.
 • Povlačite bela klizna vrata svake košnice nagore, dok dva otvora (ulaz i izlaz) ne postanu vidljiva. Ne skidajte mala crna vrata ispod poklopca.

Optimalni uslovi za Tripol

Tripol najbolje funkcioniše na temperaturama između 10 °C i 30 °C.

Rukovanje

 • Svaka košnica sadrži hranu koja održava bumbare u optimalnim uslovima tokom transporta i skladištenja.
 • Da bi se garantovali najbolji rezultati oprašivanja, počnite da koristite košnice na sam dan prijema.
 • Počnite da koristite košnice najkasnije dan nakon prijema.
 • Održavajte bumbare na temperaturama između 15 °C i 25 °C.
 • Izbegavajte držanje košnice na direktnoj sunčevoj svetlosti.

Tačke na koje je potrebno obratiti posebnu pažnju

 • Košnice i njihovi otvori treba da budu dobro vidljivi, tako da bumbari mogu lako da nađu put do kuće.
 • Ne naginjite košnicu, da šećerna vodica ne bi iscurila.
 • U slučaju da Tripol treba da se premesti na drugu lokaciju, važno je da se svi bumbari vrate u košnicu. Pritiskajte bela klizna vrata, sve dok jedan od dva otvora ne bude zatvoren. Tada bumbari više ne mogu da izlete iz košnice. Nakon dva sata se svi bumbari vraćaju u košnicu i bela klizna vrata mogu potpuno da se zatvore. Postavite Tripol na novu lokaciju i pustite bumbare da se smire najmanje pola sata.

Stupite u kontakt sa stručnjakom

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Želite da saznate više o našoj kompaniji i proizvodima? Stupite u kontakt sa jednim od naših stručnjaka.
Naši proizvodi i rešenja su namenjeni profesionalnim uzgajivačima u hortikulturi.

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.
Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.

Prijavite se na naš bilten

Najnovije vesti i informacije stižu direktno u Vaše poštansko sanduče

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA testom, Google smernicama o privatnosti i uslovima korišćenja.
Vratite se na vrh stranice